การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
งบประมาณการเงิน ศฝร.ภ.6

งบประมาณการเงิน ศฝร.ภ.6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม   

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม  

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน

กลับหน้าหลัก


 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com