การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
เราทำความดีด้วยหัวใจ
6 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 ถึง 14.00น. พลตำรวจตรีสุรนาท วรรณวรรค รักษาราชการแทนผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ได้เดินทางไปให้กำลังใจ นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ในการบริจาคโลหิต ในโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการบริจาคโลหิต ของตำรวจภูธรภาค 6 และปลูกต้นไม้ในกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาชุมชน ณตำรวจภูธรภาค 6

  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com