การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และมอบเครื่องหมายยศฯ
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ณ ห้องประชุมพาสน์ฯ และได้มอบ เครื่องหมายยศแก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในฐานะที่เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่ผู้บังคับการ มาดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com