การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
ลานธรรม ศฝร.ภ.6

ลานธรรม ศฝร.ภ.6

หนังสือประชาสัมพันธ์จัดสร้างพระพุทธไตรโลกนาถบพิตร และลานธรรม  คลิก

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระพุทธไตรโลกนาถบพิตรและลานธรรม มาจากแรงบันดาลใจ

เห็นพร้อมต้องกันว่า การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ต้องมีโครงการให้นักเรียนตำรวจได้เข้าวัด

ปฏิบัติธรรมจึงได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระพุทธไตรโลกนาถบพิตร และลานธรรม

เพื่อเป็นพระพุทธบูชา พระธรรมบูชา พระสังฆบูชา     และเพื่อเป็นอนุสรณ์ พุทธานุสสติ พร้อมทั้ง

ธรรมานุสสติ และสังฆานุสสติ น้อมนำจิตใจของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา และเคารพบูชา ให้บริสุทธิ์ ผ่องใสเบิกบาน

ซึ่งเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้นักเรียนตำรวจรุ่นต่อๆ ไป

ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยมีอาจารย์วิทยากร มาเทศน์ ฟังธรรมทุกเดือน และ ยังให้นักเรียนตำรวจ

ได้ใช้ลานธรรมนี้ สวดมนต์รวมทุกสัปดาห์ จึงขอบอกบุญมายังศิษย์เก่านักเรียนตำรวจ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง พระพุทธไตรโลกนาถบพิตร

และลานธรรม    ให้สำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี

 

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญบริจาคทุนทรัพย์ด้วยตนเองที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยสาขาปากน้ำโพ

เลขบัญชี 628 0 41278 4 ชื่อบัญชี    ลานธรรมพระพุทธไตรโลกนาถบพิตร 61

สอบถามข้อมูลหรือทำบุญโดยตรงได้ที่ พันตำรวจโท ปภัสณุ  ปานพรม โทร 06 1545 0559

พันตำรวจโท จรินทร์  ฉ่ำทอง โทร 06 9353 6456

หรือประสานผ่านทางประธานรุ่นนักเรียนตำรวจหรือตัวแทนรุ่นของแต่ละรุ่น

 
 
 
 
 
 

หน้าถัดไป  ดูรูปแบบจำลอง

 
 


 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com