การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
ตำรวจภูธรภาค 6   พล.ต.ต.สุรนาท วรรณวรรค
ผบก.ศฝร.ภ.6


รอง ผบก.ศฝร.ภ.6รอง ผบก.ศฝร.ภ.6


พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.6

พ.ต.อ.เกษม สีจ๊ะแปง
ผกก.ปค.ศฝร.ภ.6

พ.ต.อ.ศรุต สงวนสุข
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.6

พ.ต.ท.ชนะ ธนันท์วงศ์
รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.6

พ.ต.ท.ปรีชา กลิ่มเกลี้ยง
รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.6

พ.ต.ท.ณรงค์ ครองธรรม
รอง ผกก.บริหารการศึกษา
 
 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com