การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน โดยใช้แอฟ police i liet u 

    ขอเชิญชวนประชาชน โหลดแอฟ การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน โดยใช้แอฟ
police i liet u
ขั้นตอนการเข้า Police i lert u
1.เข้าไปที่เพลย์สโตว์ 2.เมื่อเข้าเพลย์สโตว์แล้ว พิมคำว่า i lert u
3.เมือเจอ i lert u แล้ว ทำการติดตั้ง
4.หลังจากนั้นออกจากหน้าจอ แล้วเข้าไปที่ police i lert u แล้วลงทะเบียน
5.ใส่รายละเอียด Email รหัส password ยืนยันรหัส ใส่ชื่อ ยืนยันชื่อ ใส่ วัน เดือน ปี เกิด เช่น 01 /01 /1977
6.หลังจากนั้นกดลงทะเบียน
7.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังหมายเลขสายด่วน 191

 
   

1.คู่มือการใช้งาน :
  https://goo.gl/jxqxtm

2.Police i lert u iOS :
https://goo.gl/g3Os6B

3.Police i lert u Android :
https://goo.gl/uTaVU9

4.Facebook Police i lert u :
https://www.facebook.com/policeilertu/

 

กลับหน้าหลัก